පාස්කු ඉරුදින ත්‍ර‍ස්ත ප්‍ර‍හාරය – 4 වන වර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් අගරදගුරුතුමන් ලක්වැසි සියලු ජනතාව අමතා කළ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය