කොබෝල්ට් තදබදයෙන් විපතට පත් වූවන් පිළිබදව FRANCE 24 හි විමර්ශනය කරයි.

අද සමස්ත ලෝකයම මුහුණ දී ඇති දේශගුණික අර්බුදය මධ්‍යයේ විදුලි මෝටර් රථ පිරිසිදු බලශක්ති ප්‍රභවයක් වශයෙන් හුවා දැක්වීමට මෝටර් රථ නිශ්පාදනයේ යෙදී සිටින බලවත් රටවල් හා සමාගම් උත්සාහ කරමින් සිටිති. පුද්ගලික භාවිතයට යොදා ගන්නා මෝටර් රථ නිපදවීම වෙනුවට පොදු ප්‍රවාහන සේවය දියුණු කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරීම බැහැර කර ඇති බලවත් ජාතීන් හා සමාගම් විදුලි මෝටර් රථය විසදුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙහි අරමුණ වනුයේ ධනපති සමාගම්වල ලාභ අනුපාතය උපරිම කර ගැනීම මිස දේශගුණික අර්බුදයට විසදුමක් ගෙන ඒ්ම නොවේ

මෙම විදුලි කාර් බැටරි සඳහා අවශ්‍ය ඉතා උපාය මාර්ගික ඛනිජයක් වනුයේ කොබෝල්ට් ය.  විශේෂයෙන් ලෝකයේ විශාලතම කොබෝල්ට් සංචිත ඇත්තේ  ඩී.ආර්. කොන්ගෝ නැතහොත් ඩිමොක්‍රටික් රිපබ්ලික් කෝන්ගෝ  හිය.  එහි කොබෝල්ට් කැණීම් කරනු ලබන්නේ ළමා ශ්‍රමය, ජලය සහ වායු දූෂණය මෙන්ම දූෂණයට සම්බන්ධ දැවැන්ත පාරිසරික හා මානව පිරිවැයක් දරමිනි. 

ඒපමණක් නොව, මෙම කොබෝල්ට් බැටරිද, ඛනිජ තෙල් මෙන්ම අනාගතයේදී පරිසර දූෂණයට හේතුවක් වන්නේය. මෙම කොබෝල්ට් තදබදයෙන් විපතට පත් වූවන් පිළිබදව  FRANCE 24 හි Quentin Noirfalisse සහ Arnaud Zajtman විමර්ශනය කරයි.

Energy transition: The dark side of the electric car battery cobalt rush